רקע להקמת המיזם

תחלואה פיזית ונפשית

(הפרעות נפשיות, תחלואה מהזנחה פיזית וכו’) 

בעיות סוציאליות קשות

(אלימות במשפחה, פגיעות מיניות, עוני וכו’)

השתייכות לקבוצות המוגדרות בסיכון ומצוקה

(רצף הזנות, שימוש בסמים, להטב”ק, נשירה מהדת/קהילה וכו’)

רוצים להתנדב אצלנו?