התוכנית בחולון

מאז 2019 מפותח בחולון תכנית דגם ארצית המעניק תמיכה בילדים להורים גרושים בעיר. בשותפות עיריית חולון הוקם מרכז נגיש כלכלית ופיזי, שבו ניתנים מגוון ייעוצים וטיפולים. בנוסף, הצוות מדריך אנשי חינוך וטיפול לעבודה בתחום. מאז הקמתו העניק המיזם מענים לכ-2,000 מוטבים ועוד עשרות אלפי מוטבי שנעזרו במידע ותמיכה מקוונים (קו סיוע, אתר רשמי ועמודים ברשתות החברתיות).

פעילות שוטפת

הפעילות במרכז מתקיימת בכל ימות השבוע, לרוב בשעות אחר הצהריים. מספר המטופלים עומד על כ-25 מטופלים בממוצע. מגוון ההתערבויות בקרב הפונים-ילדים, מתבגרים והוריהם הפרודים\גרושים הינו רחב: טיפולים פרטניים, קבוצות פסיכו-חינוכיות וכן טיפוליות, הדרכות הורים.  בנוסף, מתקיים שיתוף פעולה בין צוות המרכז לבין עובדים מקצועיים בעיר המטפלים במשפחות אלו: עו"סים לסדרי דין, עו"ס משפחות, עו"ס חוק נוער, עו"סים במרכזי אלימות (גובשו ימי עיון עתידיים, הרצאות העשרה בתכנים טיפוליים, באוריינטציה של עולם הפרידה והגירושין).

פעילות חינוכית וקהילתית

קיימת עם מרכזים שונים בעיר, לצורך הפניית מטופלים, וכן העשרת צוותי חינוך וטיפול בתחום הפרידה והגירושין. כמו כן, קיימת התערבות חינוכית המתקיימת במסגרת פרויקט "פר"ח" ובו סטודנטים חונכים תלמידי בי"ס יסודי, כמו גם נערים חונכים תלמידי בי"ס יסודי ברחבי העיר חולון. תהליך החניכה מלווה בהכשרה שנתית מותאמת לעולם הפרידה והגירושין אותה מעבירה עובדת שכירה, יועצת משפחתית ומתאמת הורית.

רוצים להתנדב אצלנו?