מסלולי ההתערבות

תיאור מודל העבודה

תהליך היכרות ראשוני ובו אינטייק, אבחון , הערכה ובניית תוכנית התערבות למשפחה:

טיפולים רגשיים פרטניים, דיאדיים ומשפחתיים והדרכות הורים

טיפולים אישיים בני שעה משולבי גישות (דינאמי והתנהגותי), טיפולים בגישה מערכתית משפחתית בני שעה הכוללים כמה בני משפחה בכל מפגש.

סדנאות קצרות טווח

מבוססי גישה פסיכוחינוכית, המעניקים ידע וכלים להתמודדות עם הפרידה, הבנת צורכי הילדים וניהול הורות משותפת.

טיפולים קבוצתיים ארוכי טווח

לילדים, הורים בליווי הנחייה מקצועית.

ליווי אישי לילדים ע"י חונכ\ת

תוכנית המיועדת להפחתת גורמי סיכון הקשורים בקשרי משפחה, תפקוד לימודי וחברתי והגברת השפעת גורמים חיוביים (מעורבות מבוגרים וחברים תומכים, פיתוח מיומנויות של פתרון בעיות, הערכה עצמית, מיומנויות בין אישיות ושייכות לקהילה).

ייעוצים וגישורים

ייעוץ משפטי ראשוני אודות זכויות, חובות ודין קיים, ללא ייצוג בבתי משפט, תהליכי גישור ותהליכי "גירושין בשיתוף פעולה" (גשת"פ)

ייעוץ אינטרדיסציפלינרי

ע"י עו"סים לחוק נוער ולסדרי דין לגבי משפחות המופנות עפ"י צו בית משפט.

הפעלת קו סיוע לילדים ובני נוער

מענה מקוון באמצעות צ'אט.

הקניית ידע לאנשי מקצוע

מתחומי רווחה, טיפול, משפט וכד' ומובילי מדיניות-סדנאות, הרצאות והשתלמויות.

תוצאות ההתערבות

טווח קצר ובינוני: הטבה באורחות החיים של רוב המשתתפים.

בקרב ילדים:

הפחתת התנהגויות מסכנות

הפחתת מצוקה רגשית וחשיפה לקונפליקט ההורי

הפחתת מאפייני ניכור

הגברת זמני שהות עם ההורה הדחוי

הגברת ביקור סדיר בבי"ס

בקרב הורים:

שיפור בתפקוד הורי וצמצום חשיפת הילד לקונפליקט הורי

הכרה בצורכי הילד לקשר עם שני הוריו

שיפור בתפקוד הורי וצמצום חשיפת הילד לקונפליקט הורי

שיפור קיום זמני שהיה בין הילד המנוכר וההורה הדחוי

צמצום חשיפתו לקונפליקט הורי

בקרב אנשי מקצוע:

בעלי מיומנויות לזיהוי ילדים בקונפליקט גבוה\הפנייתם למענה מומחה

ברמה המערכתית:

הפחתת פניות לחוק נוער או דיווח יועצות בי"ס

שיפור יחסי הורי ילד-דרך הגעה סדירה לטיפול

ללא תביעות נוספות, סגירת הליך ניכור

מענים קהילתיים זמינים הכוללים מפגשים פיזיים ומקוונים לילדים בקונפליקט גבוה

בטווח הארוך:

ילדים והורים בקונפליקט גירושין גבוה:

ילדים:

הטבה רבה במצב רגשי ותפקודי, הסתגלות טובה למבנה משפחתי, קשר יציב עם ההורים.

הורים:

מודעות גבוהה לצורכי הילד, יכולת לנהל הורות משותפת.

ילדים והורים במצבי כישלון קשר:

ילדים:

יציאה מסיכון רגשי התפתחותי, קשר תקין ואותנטי יותר עם הורה דחוי.

הורים:

תקשורת בין ההורים לגבי הילד, חידוש קשר בין הורה מנותק לילדו. שיפור ביחסים המשפחתיים בתא המורחב.

אנשי מקצוע:

בעלי מיומנויות לזיהוי וטיפול בילדים בקונפליקט גבוה\הפנייתם למענה מומחה.

קהילה:

הפחתת עומס במערכות רווחה ומשפט באזור ת"א יפו, מיתון עליה בפגיעה בילדים בקונפליקט גבוה.

התגייסות של משרד הרווחה והמערכות הציבוריות להרחבת והטמעת המודל בכל הארץ.

רוצים להתנדב אצלנו?